Tonalt Centrum

Tonalt Centrum er en forening stiftet af Stefan Sand

Tonalt Centrum er en forening der fungerer som en platform og et samlingspunkt for nyskrevet tonal klassisk musik. Vores mål er at formidle- og skabe et stærkt miljø omkring denne musik, som vi ønsker at se mere af på den kulturelle scene, præsenteret for både store og små, kendere og ikke-kendere, da vi synes at klassisk musik er noget som alle fortjener. Vi skaber opmærksomhed gennem koncerter/arrangementer/konkurrencer og andre initiativer, hvor vi inviterer, opfordrer og udfordrer komponister, musikere og lyttere til at gå i dybden med kunsten og udforske ny tonal musik.

Læs meget mere om tonalt centrum og foreningens kommende aktiviteter her: http://www.tonalt.dk/

Foreningens formal er sætte fokus på at der også findes ny kompositionsmusik—og avantgarde—der er tonalt funderet. Vi har i Danmark mange festivaler for nykompositionsmusik, men de dyrker mestendels den atonale eksperimenterende musik, og derfor finder vi i foreningen, at der må være plads til en pendant, der dyrker den tonale nyemusik. Vi mener, at tonal musik også kan være intellektuel, udfordrende, matematisk og grænsesøgende.